ကိုဗစ္ေ တြ႕ပါက ေက်ာင္းမ်ား ကို ခ်က္ ခ်င္း ျပန္ပိတ္မည္ ဟု ဝန္ႀကီး ျပတ္ ျပတ္သား သားေျပာ

ကိုဗစ္ေ တြ႕ပါက ေက်ာင္းမ်ား ကို ခ်က္ ခ်င္း ျပန္ပိတ္မည္ ဟု ဝန္ႀကီး ျပတ္ ျပတ္သား သားေျပာ

လာ မည့္ ဇူလိုင္လ တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားကို ျပန္ဖြင့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုဗစ္ ေတြ႕ ရွိပါ က ေက်ာင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ယာယီပိတ္သိမ္းသြားမယ္လို႔ ပညာေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အပိတ္ခံရပါက က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကလည္း အေရးႀကီး ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အေျခခံပညာ အထက္တန္း အဆင့္ျဖစ္သည့္ စနစ္ေဟာင္း Grade – 11 ႏွင့္ စနစ္သစ္ Grade-10 တို႔ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး အဆိုပါ အတန္းမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္အခါၾကမွသာ အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းတို႔ကို ဆက္ဖြင့္ သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တဦးႏွင့္ တဦး ၆ ေပ စီျခား၍ ခုံစီႏိုင္ရန္အတြက္ ေပ ၃၀ – ၄၀ ရွိသည့္ စာသင္ခန္း တခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၀ အတြက္ စာသင္ခုံ ၂၀ သာ ထားရွိမည္ ျဖစ္သလို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အားလုံးေပါင္းႏွင့္ စာသင္ ခန္း အရည္ အတြက္ကိုစား၍ ရသည့္ အခ်ိဳးသည္ ၁ အခ်ိဳး ၂၀ ျဖစ္ပါက ဖြင့္ခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

တႏိုင္ငံလုံးရွိ ေက်ာင္းမ်ားကို ႏွာေခါင္းစည္း (Mask) ႏွင့္ မ်က္ႏွာကာ (Face Shield) မ်ား ျဖန႔္ေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက တင္ဒါေခၚယူထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပူခ်ိန္ တိုင္းတာျခင္း မ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တႏိုင္ငံလုံးတြင္ ပုံမွန္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ၎တို႔ထဲတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆၁၇ ေက်ာင္း၊ တပတ္ျခား ဖြင့္ရမည့္ေက်ာင္း ၁၄၀၉၆ ေက်ာင္း၊ တပတ္ျခား ၂ သုတ္ခြဲ တက္ ရမည့္ ေက်ာင္း ၅၁၇၇ ေက်ာင္း၊ တပတ္လွ်င္ ၃ ရက္သာ တက္ရမည့္ေက်ာင္း ၂၉၃ ေက်ာင္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးတြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၀ သန္း နီးပါးရွိၿပီး သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရ စုစုေပါင္း ၄ သိန္းခြဲခန႔္ ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝ န္ႀကီး ဌာနရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ား အရ သိရပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published.