ျမန္မာျပည္သူ ေတြ လက္ထဲ မွာ ရွိတဲ့ ပိုက္ဆံ ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားရမယ့္ အခ်ိန္

ျမန္မာျပည္သူ ေတြ လက္ထဲ မွာ ရွိတဲ့ ပိုက္ဆံ ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားရမယ့္ အခ်ိန္

လက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ေငြေၾကးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ ထားၾကပါ။ (အသုံး အစြဲ ေလွ်ာ့ပါ၊ မျဖဳန္းပါနဲ႔။)

သတင္းေတြက ဒီလို ဆိုပါတယ္။ ကိုဗစ္ ကာလ အတြင္း မွာ အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ သုေတသန ရလဒ္ေတြ အရ…. ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၃ ခုမွာ ၁ခု ပိတ္သိမ္းသြားၾကတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဝန္ထမ္း ၁၀၀ မွာ ၁၆ ေယာက္ အလုပ္ထုတ္/ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ခံခဲ့ၾက ရပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမ်ားစု (၆၄% ခန႔္) ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္ အထိ ႀကဳံေတြ႕ရဖြယ္ ရွိေန ပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ အထိ ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြ အရ ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ကို ေငြေၾကး ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ က်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၂၁၀၀ ေလာက္ အထိ လိုအပ္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ကိုဗစ္ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္ က အကန႔္အသတ္ေတြ ရွိေနဆဲ မို႔…. လက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ေငြေၾကးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားၾကပါ။ (အသုံး အစြဲ ေလွ်ာ့ပါ၊ မျဖဳန္းပါနဲ႔။)

ဝန္ထမ္း ေတြ အေနနဲ႔လည္း ရွိတဲ့ အလုပ္ ကေလးကို အလြယ္တကူ လက္မလႊတ္ လိုက္ၾကပါနဲ႔။ လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔လည္း ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈ (cash flow) ကို ေသခ်ာ စီမံ ခန႔္ခြဲၾက ပါလို႔ သတိေပး လိုက္ ပါရေစ။

ေဇာ္ႏိုင္
၉/၆/ ၂၀၂၀

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =