ေက်ာင္းဆရာ / ဆရာမ (၁၆၀၀၀) ေက်ာ္ေခၚမည္ (ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဦးစားေပးမည္)

ေက်ာင္းဆရာ / ဆရာမ (၁၆၀၀၀) ေက်ာ္ေခၚမည္ (ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဦးစားေပးမည္)

အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာအခ်ိဳး မညီမမွ်ျဖစ္ေနမႈမ်ား အေပၚ ေျဖရွင္းရန္ ပညာေရးဝန္ထမ္း (၁၆၀၀၀)ေက်ာ္ ခန႔္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသား/သူမ်ားကို ဦးစားေပးခန႔္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရသက္တမ္း စတုတၳႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။

ပညာေရးဝန္ထမ္း ဆရာ/ဆရာမ မ်ား ခန႔္ထားရာတြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းျပ (၁၄၃၈၈)ဦး၊ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားတြင္ သ႐ုပ္ျပဆရာ/ဆရာမ(၁၇၉၆)ဦး ခန႔္ထားရန္ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အေျခခံ ပညာက႑ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တို႔၌ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ဆရာ အခ်ိဳးမွာ ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၄၅ဦးႏႈန္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာမွ သိရသည္။

ကိုဗစ္ကာလ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားျပန္ဖြင့္ ရာတြင္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေျခာက္ေပအကြာထားရွိရမည္ျဖစ္သျဖင့္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂၀)ဦး ဝန္းက်င္သာ သင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဆရာ/ဆရာမ ပိုမို လိုအပ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 6 =