ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အထူး ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဆန္းဆန္း ျပားျပား ဖိနပ္မ်ား

ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အထူး ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဆန္းဆန္း ျပားျပား ဖိနပ္မ်ား

႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ခလူ႔ခ်္ၿမိဳ႕ (Cluj) မွာ အသက္ (၅၅) ႏွစ္ အ႐ြယ္ ရွိ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ သမား “ဂရီဂိုရီ လူ႔ပ္” ဟာ ကိုဗစ္ ေၾကာင့္ ဖိနပ္မ်ားမေရာင္းရ၍ စီးပြားေရးအခက္အခဲျဖစ္ေနသူ တဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ လူေတြက အျပင္သြားတဲ့အခါ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခပ္ခြာခြာေနရန္ ေျပာထား ေပမယ့္ လည္း တခ်ိဳ႕လူေတြက သိပ္မလိုက္နာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းကို (၃၉) ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့တဲ့ ဂရီဂိုရီမွာ ထူးထူးဆန္းဆန္း စိတ္ကူး တခု ရရွိခဲ့ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ခပ္ခြာခြာေနမွ စီးလို႔ရတဲ့ ဖိနပ္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ဖို႔ အႀကံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ ထုတ္လုပ္ လိုက္တဲ့ ဖိနပ္ကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ခပ္ခြာခြာေနမွ စီးလို႔ရတဲ့ သားေရဖိနပ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ဖိနပ္ရဲ႕အဖ်ားမွာ ပုံမွန္ထက္ ရွည္ထြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ လူႏွစ္ဦး ဒီဖိနပ္ရွည္ဝတ္ၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ၁.၃၀ မီတာအကြာ အေဝးမွာ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

အဲဒီလို ဖိနပ္မ်ိဳး တရံခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ (၂) ရက္ အခ်ိန္ယူ ရၿပီး လက္ရွိမွာ ဖိနပ္ ေအာ္ဒါေတြ စၿပီး လက္ခံ ရရွိေနၿပီ လို႔ သိရပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =