လြတ္လပ္ေရး အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ တိုက္ပြဲမဝင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး စိတ္နဲ႔ပဲ တိုက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ေတာ့တယ္ ဆိုတဲ့ သီဟတင္စိုး

လြတ္လပ္ေရး အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ တိုက္ပြဲမဝင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး စိတ္နဲ႔ပဲ တိုက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ေတာ့တယ္ ဆိုတဲ့ သီဟတင္စိုး

႐ိုက္ကြင္းမွာ ကား႐ိုက္ ေနရင္း နဲ႔ Heart Attack ျဖစ္ခဲ့ တာေၾကာင့္ 2013 ခုႏွစ္ေလာက္က ဘန္ေကာက္မွာ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ခံယူခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီကစၿပီး လြတ္လပ္ေရး အတြက္ လူကိုယ္ တိုင္ တိုက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ စိတ္နဲ႔ပဲ တိုက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ေတာ့တယ္” လို႔ ႏွလုံးေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစားေနရ တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၊ ဒါ႐ိုက္တာ သီဟတင္စိုး ။

crd : panpyoelat