ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ ရာတြင္ ပိုလီယိုေဆးက အသုံးဝင္ႏိုင္ဟု သိပၸံပညာရွင္ မ်ားေျပာ

ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ ရာတြင္ ပိုလီယိုေဆးက အသုံးဝင္ႏိုင္ဟု သိပၸံပညာရွင္ မ်ားေျပာ

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါအတြက္ ထိေရာက္ တဲ့ ကာကြယ္ေဆး ကို ထုတ္လုပ္ရန္ ကမာၻႀကီးက ႀကိဳးစားလ်က္ရွိစဥ္ လူတိုင္းနီးပါးရရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေဆးဝါးတခုမွာ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကာကြယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ကေလးငယ္မ်ားကို ေရာဂါ ကူးစက္ျခင္းမွ ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ပိုလီယိုအေၾကာေသေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကဲ့သို႔ေသာ ေဆးဝါးသည္ ကိုဗစ္ကိုတားဆီးေရးတြင္ ေကာင္းစြာထိေရာက္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားစြာေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာလိုက္ါပတယ္။

ပါးစပ္အတြင္း အစက္ခ် ေပးရေသာ ပိုလီယို ကာကြယ္ေဆးသည္ စိတ္ခ်ရျခင္း၊ ေဈးသက္သာျခင္း၊ လြယ္ကူစြာ တိုက္ေကြၽးႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္တို႔၌ တိုက္ေကြၽးမႈ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ကြၽမ္းက်င္သူအဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။

ယင္းအဖြဲ႕တြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီဗိုင္းရပ္စ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာနမွ ကာကြယ္ ေဆးကြၽမ္းက်င္သူပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ယင္းပိုလီယို ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း၌ ပိုလီယိုေရာဂါကို ကင္းစင္ေလာက္နီးပါး တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပါးစပ္တြင္း အစက္ခ် ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး၌ အားနည္းေသာ ပိုလီယို ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအား ကာကြယ္ေဆးအျဖစ္အသုံးျပဳပါတယ္။ အားေပ်ာ့ သြားေသာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားပါ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ေရရွည္အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ယင္းကာကြယ္ေဆးမ်ားကို လက္ခံရရွိသည့္ ခႏၶာကိုယ္က အားေကာင္းေသာ ခုခံအား တုန႔္ျပန္မႈကို ထုတ္လုပ္ပါတယ္။

Detail of a Polio vaccine

ဒါေပမယ့္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမွ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေခတ္မီကာကြယ္ေဆးမ်ားထက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ပိုမိုေႏွးေကြး ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပကုမၸဏီတို႔က ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြလွ်က္ ရွိၾကပါတယ္။

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − three =