ေငြေၾကး နဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ သင့္ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ဒုကၡမေရာက္ေစမဲ့ နည္းလမ္း (၄)သြယ္ (ကိုယ့္ေတြ႕ နည္းလမ္းမို႔ မွ်ေဝ ေပးတာပါ)

ေငြေၾကး နဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ သင့္ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ဒုကၡမေရာက္ေစမဲ့ နည္းလမ္း (၄)သြယ္ (ကိုယ့္ေတြ႕ နည္းလမ္းမို႔ မွ်ေဝ ေပးတာပါ)

သင့္လက္ထဲမြာ ပိုက္ဆံမျပတ္ေအာင္ သိထားသင့္တဲ့ အဖိုးတန္ နည္းလမ္း (၄) ၿမိဳး

တစ္လတာ ဝင္ေငြကို စုမိဖို႔ ေနေနသာသာ လကုန္ခါ နီးတာနဲ႔ လက္ထဲ ေငြေမလာက္တာ ၿမိဳး ႀကဳံ ႀကိဴက္ ဖူးမြာပါ။ ဒါၿမိဳး မျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ေငြယိုေပါက္ ေတြကို ေသျခ ာ႐ြာေဖြၿပီး လစဥ္စုမယ့္ ေငြပမာဏကို (အနည္းအက်ဥ္းျဖစ္ေစ)သတ္မြတ္ သင့္ပါတယ္ ။ ျမင္သ်မွ ဝယ္ခ်င္ ေနပါက သင္ တျပားမြ စုမိမြာ မဟုတ္ ပါဘူ း။ ေငြကို စုေဆာင္ းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ ေရအာင္…

(1) ၅၀/၃၀/၂၀ နည္း

-ပုံမြန္ဝင္ေငြ ႐ြိေပမယ့္ ေငြမစု မိသူ် မား အတြက္ ရည္႐ြယ္ ပါတယ္ …။ သင့္တစ္လတာ ဝင္ေငြကို ၃ ပုံခြဲပါ …။ ၅ဝရာႏႈန္းကို လစဥ္ကုန္ က်စရိတ္ အတြက္ ( ထမင္း စရိတ္ ၊အိမ္စရိတ္၊ ေဘလ္ စသည္ ) ဖယ္ပါ …။ ၃ဝရာႏႈန္းကို သိပ္ေအရးမ ႀကီးေပမယ္ လိူအပ္ေသာ အရာ်မား အတြက္ သုံးစြဲပါ ( အဝတ္ အစား၊ အသုံး ေအဆာင္ ) ၂ဝရာႏႈန္းကို အနာဂတ္ အတြက္ စုေဆာင္းပါ …။

(2) ႐ိုးစင္းေသာနည္း

တအား စစ္စစ္စီစီ မစုခ်င္သူ်မား အ တြက္ ရည္႐ြယ္ ပါတယ္ …။ လစဥ္ဝင္ေငြကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။ တစ္ပိူင္းကိူ မျဖစ္ မေနသုံးရမယ့္ အရာေတြ အတြက္ ဖယ္ပါ။ ေနာက္တစ္ပိုင္းကို သင့္သြားလာ လည္ပတ္ စရိတ္၊ေအ်ပာ္အပါး ကိစၥ်မားအတြက္ ထားပါ။ ေအ်ပာ္အပါး မက္သူ်မား အတြက္ မစုျဖစ္ရင္ ေတာင္မြ လကုန္ထိ ေငြမျပတ္ေတာ့ ဘူးေပါ့ …။

(3) အေျခခံဝင္ေငြနည္း

ပုံမြန္ဝင္ေငြ မ႐ြိေပမယ့္ ေငြစုလိုသူ်မား အ တြက္ ရည္႐ြယ္ ပါတယ္ …။ သင့္လစဥ္ အနည္းဆုံးေရသာ ဝင္ေငြကို တြက္ပါ ။ ထို႔ေနာက္ ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ပါ။ တစ္လအတြက္ အနည္းဆုံ းဝ င္ေငြက၂သိန္းဆို ပါစို႔ ။ အဲ့ထဲေကန ေန႔စဥ္ ကုန္က်စရိတ္ကို စစ္စီစြာ ဖယ္ၿပီး က်န္ေငြကို စုပါ။ အၿခိန္ ၾကာရင္စုေငြေတြ ်မားလာ ပါမယ္ …။

(4) တစ္ပတ္တစ္ႀကိ မ္ထုတ္နည္း

ေငြစုခ်င္ေပမယ့္ လ မကုန္ ခင္ေငြျပတ္ ေနတတ္ သူေတြ အတြက္ပါ …။ သင့္တစ္လတာ ဝင္ေငြမြ ဘယ္ေလာက္ကို သုံးခ်င္လဲ ဘယ္ေလာက္ကို စုခ်င္လဲ ခြဲျခားပါ။ စုမယ့္ေငြကို ဖယ္ထားပါ။ သုံးဖို႔ခ်န္ထားေသာေငြကို ၄ပုံခြဲပါ။ တစ္ပတ္ကို ၁ပုံစာပဲ သုံးပါ။ လစဥ္ဝင္ေငြကို ၿခိန္ဆၿပီး သုံးစြဲပါ …။

Writer Dr Jue( YGN Times )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + eleven =