ဘုရား ရွိခိုး ပူေဇာ္ ရေသာ အက်ိဳး ရွစ္မ်ိဳး

ဘုရား ရွိခိုး ပူေဇာ္ ရေသာ အက်ိဳး ရွစ္မ်ိဳး

ဘုရားရွိခိုး မပ်င္း နဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္း တဲ့ အလုပ္ မဟုတ္ဘူး တစ္ေန႔လုံးသုံး ဖို႔ စိတ္တန္ခိုး ထုတ္လုပ္တာ စိတ္ ဓါတ္ဆီ ထည့္တာ စိတ္ စက္ဆီ ျဖည့္တာ။

သန႔္စင္တဲ့ စိတ္ျဖစ္ေအာင္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္ အပိုင္းေတြ ကို ေရနဲ႔ ေဆးတယ္လို႔မွတ္ စက္ကရိယာေတြကိုေဆးေၾကာသန႔္စင္တယ္လို႔ စိတ္ထဲ မွာ ႏွလုံးသြင္း ထား။

ဘုရားရွိခိုး မပ်င္းနဲ႔ (ဘုရားရွိခိုး ပူေဇာ္ရေသာ အက်ိဳး ရွစ္မ်ိဳး )

ဘုရားရွိခိုး တာ ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ ပြားတာ ေမတၱာ ပို႔ တာ ထြက္ေလ ဝင္ေလ စူးစိုက္ၿပီးမွ ငါးမိနစ္ ဆယ္မိနစ္ တရားထိုင္ တာဟာက်န္းမာေရး လဲရ စိတ္ခြန္အား လဲေကာင္း စိတ္ႀကံခိုင္ေရး လဲတိုးတယ္ ကိုယ္ခႏၶာ ခြန္အား တိုးတက္ ကိုယ္ခႏၶာ ႀကံခိုင္ေရးလဲတိုးတက္ အကုန္လုံး အေကာင္းေတြ ခ်ည္းပါပဲ။

ဘုရားရွိခိုး_ပူေဇာ္ရေသာ_အက်ိဳး_ရွစ္မ်ိဳး

၁။ သြားေလ ရာရာ ေရာက္ေလရာ အရပ္ ၁၀ မ်က္ႏွာ တို႔၌ အပူေဇာ္

အခ်ီးေျမႇာက္ ကို ခံရျခင္း ။

၂။ သြက္သြက္ လက္လက္ႏွင့္ ထက္ျမတ္ေသာ ဉာဏ္ပညာ ကိုရရွိ ျခင္း ။

၃။ ကိုယ့္ အလိုလိုက္ၿပီး ကိုယ့္ အႀကိဳက္ ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေပးၾကေသာအေႁခြအရံ ပရိသတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံရ ျခင္း။

၄။ မေရ မတြက္ႏိုင္ေသာ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ ႏွင့္ ျပည့္စုံ ျခင္း။

၅။ ဘဝ တိုင္း ဘဝ တိုင္း အဆင္း ႐ုပ္ရည္ လွပ ျခင္း။

၆။ ကိုယ္လွ စိတ္လွ အတြင္းအျပင္ လွပ သည့္ အတြက္ အမ်ား ၏ ႏွစ္သက္ျခင္း ကို ခံယူရျခင္း ။

၇။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း တို႔၏ခ်စ္ခင္ ႐ိုေသေလးစားမႈ ခိုင္ၿမဲ ျခင္း။

၈။ ေကာင္းျမတ္ေသာ သီတင္းေက်ာ္ေစာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း။

ဤ ၈ ပါးေသာ အက်ိဳး တို႔ကို ဆုေတာင္း ပတၱနာ မျပဳရဘဲဆုမေတာင္း ရဘဲ ျပည့္စုံ ရသည္ ဟု( တိႆ ရဏ ဂမနိယေတၳရ အပါဒါန္ ) ပါဠိေတာ္မွာ လာသည္။

ယုံယုံၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ မွန္မွန္ႀကိဳးစား ၍ ရွိခိုးၾကပါ၊ ပူေဇာ္ၾက ပါ၊

က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ…။

မပ်င္းၾကနဲ႔ေနာ္

Credit Ashinvasava

Add a Comment

Your email address will not be published.

3 × 3 =