(၁၄.၆.၂၀၂၀) မွ (၂၀.၆၂၀၂၀) ထိ (၇)ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း

(၁၄.၆.၂၀၂၀) မွ (၂၀.၆၂၀၂၀) ထိ (၇)ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

တနလၤာ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

စေန

credit – alinnpya

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + four =